ASE (administrativa system för entreprenörer) utvecklar huvudsakligen system för Byggnadsbranschen. Sen 1998 utgör måleribranschen vår största kundgrupp. För denna målgrupp har vi utvecklat ett löneprogram för deras mycket speciella och krångliga löneavtal. Lönetransaktionerna tillsammans med transaktioner från fakturering och leverantörsreskontran mynnar ut i en projektredovisning som visar samtliga kostnader/intäkter per arbetsplats.

Vår målsättning när vi gör program är att användargränssnittet (det du ser på skärmen) skall vara intuitivt. Med det menar vi att du helst ska kunna komma igång med programmen utan att titta i manualen. Gränssnittet skall helst vara självinstruerande.

Vi som utvecklar och sköter supporten på programmet heter...