ASE är flexibelt

Systemet är ”modulbyggt” vilket innebär att man gradvis kan bygga ut, lägga till. Man kan exempelvis börja med Löner och sedan succesivt bygga på med Fakturering och slutligen Bokföring/Projekt.

Löneprogrammet
... är skapat för måleribranschen och mycket lättjobbat. Vi har kunder, med alltifrån 2 till 120 anställda målare, som ofta vittnar om programmets enkla handhavande.

Du tar snabbt fram allt Du behöver


Bokföringsprogrammet
...är marknadens enklaste och unikt i sitt slag. Du behöver inte själv hålla reda på debet och kredit eller krångliga kontonummer. Detta sköter programmet automatiskt. Det finns även ett konventionellt bokföringsprogram för vana bokförare!

Leverantörsbetalnings-fil kan skapas. Självklart finns projektredovisning med koppling från både löner och fakturering. Projektrapporter finns för olika ändamål.


Faktureringsprogrammet
... hanterar a-contofakturor med eller utan moms. Innehåller reskontra, påminnelser, räntehantering m m.

Här finns förinstallerade artiklar så att Du snabbt kommer igång. Överföring till bokföring och projektredovisning från både faktureringen och inbetalningarna.